Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση scrubbers στο Blue Star Patmos

Η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη 7/7/2020 , σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στο BLUE STAR PATMOS και ελήφθη η σχετική πιστοποίηση από τον...

https://www.pireaspiraeus.com/ολοκληρώθηκε-η-εγκατάσταση-scrubbers-στο-blue-star-patmos/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.