Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο στην Attica Συμμετοχών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, περί του αν η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ATTICA) συμμορφώθηκε προς τις δεσμεύσεις που η τελευταία ανέλαβε και έγιναν υποχρεωτικές με την υπ’ αριθ. 658/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), έκρινε ομόφωνα ότι: η εταιρία...

https://e-nautilia.gr/epitropi-antagonismou-prostimo-stin-attica-summetoxon/

Leave a Comment