Τεχνολογίες αιχμής για τη μέτρηση του παραγόμενου από πλοία υποθαλάσσιου θορύβου

Ο ανθρωπογενής υποθαλάσσιος θόρυβος (URN), που παράγεται από τη στρατιωτική βιομηχανία, τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και από την κυκλοφορία των πλοίων, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη θαλάσσια ζωή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στη σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα (2018), αναγνώρισε το συγκεκριμένο πρόβλημα, καλώντας τις χώρες να πραγματοποιήσουν περισσότερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του υποθαλάσσιου θορύβου και να...

https://www.naftikachronika.gr/2021/01/16/technologies-aichmis-gia-ti-metrisi-tou-paragomenou-apo-ploia-ypothalassiou-thoryvou/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.