Τέρνα Ενεργειακή: Επενδύσεις σε πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα

Νέες επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή. Συγκεκριμένα, υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για (3) τρεις εγκαταστάσεις πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων σε ισάριθμους τεχνητούς ταμιευτήρες, η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 265 MW. Οι αιτήσεις για την ανάπτυξη έργων αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής καθαρής ενέργειας αφορούν στην εγκατάσταση:

– 120 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Καστρακίου

– 103 MW στον Τεχνητό...

https://www.naftikachronika.gr/2021/01/20/terna-energeiaki-ependyseis-se-plota-fotovoltaika-parka/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.