Φρενήρεις οι αυξήσεις των ναύλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Τα χαμηλά επίπεδα των ναύλων που για χρόνια κυριαρχούσαν στην αγορά τακτικών γραμμών και ανάγκαζαν τις εταιρείες να λάβουν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό του κόστους φαίνεται πως απέδωσαν καρπούς, σύμφωνα με την BIMCO, καθώς οι θαλάσσιοι μεταφορείς, τώρα που οι συνθήκες στην αγορά έχουν αντιστραφεί, είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Μάλιστα, με το βλέμμα στο μέλλον, αποδείχθηκαν αρκετά επιδέξιοι στο να αξιοποιούν την πλεονεκτική θέση που τους δίνει η αγορά στο τραπέζι των...

https://www.naftikachronika.gr/2021/09/16/frenireis-oi-afxiseis-ton-navlon-ploion-metaforas-emporevmatokivotion/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.