ΟΛΠ: Εγκρίθηκαν η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Master Plan του Οργανισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εγκρίθηκαν η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Master Plan του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ωστόσο, τέθηκαν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να εκπληρωθούν για το μεγάλο έργο κατασκευής του σταθμού κρουαζιέρας στη Νότια Ζώνη του λιμανιού του Πειραιά.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση για την κατασκευή του σταθμού κρουαζιέρας στη Νότια Ζώνη του λιμανιού, αναφέρεται πως οι κατασκευές πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως...

https://www.pireaspiraeus.com/ολπ-εγκρίθηκαν-η-μελέτη-περιβαλλοντι/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.