Η επόμενη «μεταμόρφωση» της αγοράς των tankers

Τα τελευταία δύο έτη έχουν φέρει χαμόγελα στα διυλιστήρια διεθνώς, και συνεπώς και σε αυτά της Ευρώπης, λόγω των αυξημένων περιθωρίων κέρδους. Ωστόσο, πρόσφατη έκθεση της Gibson υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς σύγχρονα διυλιστήρια βρίσκονται κοντά στο να τεθούν σε λειτουργία. Η άνοδος της προσφοράς ενδέχεται να θέσει εκτός ανταγωνισμού τα διυλιστήρια στη Γηραιά Ήπειρο, των οποίων οι υποδομές είναι απλούστερες και όχι εξίσου σύγχρονες όσο εκείνες...

https://www.naftikachronika.gr/2024/03/21/i-epomeni-metamorfosi-tis-agoras-ton-tankers/

Leave a Comment

Join Our Newsletter
Enter your email to receive a weekly round-up of shipping news.
icon